To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

To preserve and improve human health by tasty and safety vegetables

(84-58) 3743179
MON - FRI, 7:30- 17:30


Tin Tức

Hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu trong quý 1/2015
03/28/2015
Hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu trong quý 1/2015
THÔNG TIN MỚI CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP THỦY SẢN BẠC LIÊU
02/26/2015
ĐƠN HÀNG MỚI VÀ MỞ RỘNG XƯỞNG SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
CHI NHÁNH NHA TRANG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015-2016
02/02/2015
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHA TRANG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015-2016